backgroundtop
Logo van derug.nl
     facebook twitter  
banner
Label DeBlessure.nl
DE RUG / TUMOREN

<a href="http://adobe.com/go/getflashplayer"><img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" /></a>

RUGGENMERG TUMOREN

Ruggenmerg tumoren zijn gezwellen van de ruggenwervels, de zenuwwortels, het ruggenmergvlies of het ruggenmerg zelf. Deze tumoren kunnen zowel goedaardig als kwaadaardig zijn en geven afhankelijk van de lokalisatie en grootte wisselende problemen

Symptomen van ruggenmerg tumoren

Er is geen algeheel klachtenbeeld voor een ruggenmergtumor te omschrijven, omdat de klachten afhankelijk zijn van de locatie en grootte

Onderzoek en diagnose bij ruggenmerg tumoren 

MRI-beeld, CT-scan, PET-scan

Conservatieve behandeling van ruggenmerg tumoren

Helaas is er vaak geen conservatieve behandeling mogelijk

Operatieve behandeling van ruggenmerg tumoren

Het operatieve ingrijpen is volledig afhankelijk van het individuele ziektebeeld, de keuze van de arts en de lichamelijke toestand van de patiënt.

Bij tumoren van het ruggenmerg gaat het om gezwellen van de ruggenwervels, de zenuwwortels, het ruggenmergvlies of het ruggenmerg zelf. Er bestaan goedaardige (benigne) tumoren en kwaadaardige (maligne) tumoren. Ook al zijn de tumoren goedaardig, kunnen deze door hun ligging aanleiding geven tot klachten.

Er worden vier categorieën onderscheiden:
1. Tumoren in de wervels.
2. Tumoren van het ruggenmergsvlies.
3. Tumoren uitgaande van de zenuwwortels.
4. Intrinsieke ruggenmergtumoren

Bij de eerste categorie kan het gaan om uitzaaiing van kwaadaardige tumoren elders in het lichaam. Deze kunnen beknelling van het ruggenmerg veroorzaken doordat de tumor rondom of zelf in het ruggenmerg groeit. Dit is te zien op onderstaande afbeelding, links.
De 2e en 3e categorie zijn de extrinsieke ruggenmergtumoren. Hierbij ligt het gezwel buiten het ruggenmerg. Vaak ligt de tumor wel binnen de dura mater, zoals te zien op de middelste afbeelding in onderstaand figuur. Deze tumoren komen 8 keer zoveel voor als de intrinsieke gezwellen. Bij de laatste categorie gaat het om een gezwel in het ruggenmerg zelf. Het ruggenmerg zwelt hierdoor op. Meestal gaat het hier om een tumor in de gliacellen (steuncellen die het zenuwweefsel voeden), een glioom genoemd.

Symptomen bij ruggenmerg tumoren

Meestal is er sprake van compressie (druk) op het ruggenmerg. Wanneer er tumoren voorkomen in het onderste deel van het ruggenmerg worden alleen de zenuwwortels gecomprimeerd. Vaak is er dan sprake van een dwarslaesie of het syndroom van Brown-Séquard. Dit leidt tot stoornissen in de functie van de urineblaas en de endeldarm (rectum). Tumoren in de wervels kunnen veroorzaken vaak wortelpijn.

Zoals eerder genoemd gaat het bij tumoren van de wervel zelf vaak om uitzaaiingen. De primaire tumor bevindt zich meestal in long of de borst. Ook komen uitzaaiing in de wervels bij prostaatkanker of bepaalde vormen van bloedkanker vaker voor. De kwaliteit van het bot van de wervel wordt aangetast waardoor er een verzwakking van de wervel ontstaat. Hierdoor kan het wervellichaam inzakken en kunnen het ruggenmerg en/of zenuwwortels beklemd raken. Dit kan zorgen voor neurologische verschijnselen zoals tintelingen, verminderde spierkracht, verminderde doorbloeding enz. Tumoren in de wervel zelf als primaire bron komen minder vaak voor. Als dit voorkomt kan dit eveneens leiden tot schade aan het zenuwweefsel en neurologische symptomen.

Er zijn verschillende extrinsieke tumoren bekend. Zo is een meningeoom een goedaardige tumor in het ruggenmergvlies. Deze tumoren groeien gelijkelijk en zorgen uiteindelijk voor beknelling van het ruggenmerg. Ook neurinomen of Schwannomen zijn goedaardig. Dit zijn tumoren in de cellen van Schwann, de isolatie cellen die om de zenuwbanen heen liggen. Deze tumoren bevinden zich op de plekken waar de zenuwwortels de wervelkolom verlaten, meestal buiten het ruggenmerg zelf.

Ook bestaan er verschillende intrinsieke tumoren. Een astrocytoom in een tumor in de steuncellen van het ruggenmerg. Deze is vaak lastig te verwijderen aangezien het ruggenmergweefsel en tumorweefsel nauwelijks te onderscheiden is. Een ependyoom is een tumor van de ependymcellen, de cellen die de bekleding van het centrale kanaal vormen. Deze tumoren kunnen beter verwijderd worden. Tenslotte kan er nog een lipoom bestaan, een tumor die bestaat uit vetcellen.

De symptomen zijn afhankelijk van de plaats waar de tumor zich bevindt. Wanneer er sprake is van druk op de zenuwbanen door een tumor, kunnen de zenuwvezels beschadigen. Hierdoor kan er krachtsvermindering, verminderde coördinatie van bewegingen of gevoelstoornissen ontstaan. Ook kunnen er problemen ontstaan met betrekking tot het controleren van de blaas en de kringspier. De problemen ontstaan meestal langzaam en geleidelijk. Soms merkt de patiënt niets in de beginfase. Wel is er vaak sprake van een vage pijn ergens in het lichaam en nachtelijke pijn in liggende houding, die bij overeind komen weer verdwijnt.
Er is echter geen algeheel klachtenbeeld voor een ruggenmergtumor te omschrijven, omdat de klachten afhankelijk zijn van de locatie. Een beknelling hoog in de wervelkolom kan verlamming van de armen en benen, terwijl een beklemming lager alleen tot verlamming van de benen kan leiden. Werveltumoren veroorzaken wel vaak heftige rugpijn. Heftige rugpijn kan echter weer door vele zaken veroorzaakt worden, hier hoeft geen tumor aan ten grondslag te liggen. Kortom de diagnose is lastig te stellen op basis van het klachtenpatroon.

 

Onderzoek en diagnose bij ruggenmerg tumoren

De diagnose is, zoals hierboven vermeld, lastig te stellen op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek. Dit wordt echter wel gedaan om het geheel beeld in kaart te kunnen brengen. Om de behandeling te bepalen moet men weten om wat voor type tumor het gaat. Dit kan echter alleen onderzocht worden, wanneer er operatief tumorweefsel verwijderd kan worden en dit microscopisch bekeken kan worden. Meestal kan er naar aanleiding van een MRI al wel een vermoeden worden uitgesproken over het type tumor. In een eerder stadium kan er ook gebruik gemaakt worden van röntgen of een CT-scan van de wervels.

 

Conservatieve behandeling bij ruggenmerg tumoren

Conservatief behandelen is helaas vaak niet mogelijk omdat er om het type tumor te bepalen al een operatie nodig is.

 

Operatieve behandeling bij ruggenmerg tumoren

Qua operaties kan er een punctie uitgevoerd worden, waarbij onder plaatselijke verdoving met een naald een stukje tumor verwijderd wordt. Het weefsel kan dan verder onderzocht worden. Wanneer de tumor voor beknelling van zenuwweefsel zorgt zal er een grotere operatie onder algehele narcose nodig zijn. Het weefsel moet dan verwijderd worden. Soms moeten er hierbij wervels (deels) verwijderd worden, waarna een reconstructie noodzakelijk is. Meestal gaat het om uitzaaiingen. De tumor wordt dan behandeld middels bestraling.
Bij extrinsieke ruggenmergtumoren hoeft het ruggenmerg zelf niet open gemaakt te worden. Bij tumoren op de zenuwwortels moet de zenuwwortel vaak ook verwijderd worden. Vaak heeft dit weinig consequenties voor de patiënt aangezien de functie van de wortel door de tumor toch al verloren was gegaan.
Operaties van intrinsieke ruggenmergtumoren gaat altijd onder narcose. De wervelkolom moet eerst vrijgelegd worden. Hiervoor moeten de rugspieren opzij geschoven worden en de doornuitsteeksels en wervelbogen worden verwijderd. De durale zak wordt dan zichtbaar.
Deze moet ook worden opengemaakt om het ruggenmerg te kunnen zien. Ook het ruggenmerg zelf moet worden opengemaakt. Dit zorgt vaak voor blijvende gevoelsstoornissen bij de patiënt. Voor het verwijderen van de tumor zal er gebruik gemaakt moeten worden van speciale apparatuur. Zo wordt er gebruik gemaakt van laser- en speciale zuigapparatuur. Intrinsieke tumoren kunnen niet altijd verwijderd worden omdat verwijdering van het weefsel tot blijvende verlamming kan zorgen. De tumorcellen groeien namelijk vaak tussen het zenuwweefsel door. Na de operatie kunnen er uitvalverschijnselen zijn, meestal zijn deze van voorbijgaande aard.
Na de operatie wordt er enkele dagen bedrust voorgeschreven. Dit is met name om lekkage van ruggenmergvocht te voorkomen. Soms wordt er gebruik gemaakt van een drain. Als de drain verwijderd is kan er begonnen worden met oefenen onder begeleiding van de fysiotherapeut. Het revalidatieproces en de duur van het herstel zijn afhankelijk van soort tumor, de uitvalsverschijnselen voor de operatie, het verloop van de operatie en de plaats van de tumor.


backgroundbottom
Bronvermelding | Algemene voorwaarden

Dit is een produkt van :
Logo JH Consultancy
© Copyright JH Consultancy 2014, All rights reserved
Webdesign by : FISHTANKMEDIA.NL