backgroundtop
Logo van derug.nl
     facebook twitter  
banner
Label DeBlessure.nl
DE RUG / BORSTKAS

DE BORSTKAS

 

De borstkas, ook wel thorax genoemd, bestaat uit het borstbeen (sternum), 12 paar ribben (costae) en de 12 thoracale vertebrae (borstwervels).
De borstkas biedt bescherming aan de onderliggende weefsels en organen. Verder is de borstkas essentieel bij de ademhaling. In de borstkas bevinden zich de volgende structuren: de longen, de luchtpijp, het hart, de aorta, de slokdarm en de longslagader.

Het borstbeen is een 15-20 cm, plat, in het midden van het borstgebied gelegen, bot. Het borstbeen bestaat uit drie delen:
- het handvat (manubrium sterni),
- het lichaam (corpus sterni) en
- het zwaardvormig uitsteeksel (processus xyphoideus).

Het borstbeen heeft aan beide kanten zeven inkepingen voor de verbinding met de ribben. Om het manubrium sterni zit ook aan beide kanten een inkeping voor de aanhechting van het sleutelbeen. Ook zijn er aan het borstbeen nog spieren, zenuwen en ligamenten verbonden. Het onderste deel van het borstbeen, de processus xyphoideus, bestaat uit dik kraakbeen.

In totaal heeft een mens 12 paar ribben. De eerste zeven worden de ware ribben genoemd en hechten direct aan op het borstbeen. Rib 8 t/m 10 worden de valse ribben genoemd, omdat ze niet direct aan het sternum vastzitten maar via het kraakbeen van de zevende rib verbonden zijn. Rob 11 en 12 zijn de zwevende ribben.
Een rib bevat ook weer verschillende onderdelen, zo heeft iedere rib een kraakbeen en een benig deel. Verder heeft het o.a. een kop, caput costae met daarop twee gewrichtsvlakjes omdat elke rib articuleert met twee wervels. Verder heeft een rib een collum costae (nek) en een corpus costae (lijf).
De ribben zijn steeds middels kraakbeen verbonden met het borstbeen. Kraakbeen is taai en veerkrachtig. Het vormt een elastische verbinding. Hierdoor kan het in- en uitzetten van de borstkas tijdens de ademhaling plaatsvinden.

De thorax bevat verschillende gewrichten. De gewrichten tussen de wervels en de ribben aan de achterzijde; de articulatio costovertebrales (art. capitis costae en art. costotransversaria).

 

En de gewrichten tussen het borstbeen en de ribben aan de voorzijde; articulatio sternocostalis.

Zoals aangegeven is de borstkas belangrijk voor de ademhaling. De beweging van de eerste ribben en het heffen van het borstbeen zorgt voor een vergroting van de voor/achterwaartse diameter van de thorax. Dit is de borstademhaling.
Bij de flankademhaling gaat het om een vergroting van de links-rechts diameter van de thorax, veroorzaakt door de beweging van de lagere ribben. Deze bewegingen zijn mogelijk door de vervormbaarheid van de kraakbeenverbindingen tussen ribben en borstbeen.

De meest voorkomende aandoeningen aan de borstkas zijn een ribfractuur en een rib blokkade. Een rib kan breken door hoge druk op de ribbenkast. Er ontstaat acute pijn en deze pijn wordt heviger bij inspanning, hoesten, niesen, lachen enz. Ook normaal ademhalen is dan pijnlijk, aangezien de ribbenkast dan ook beweegt.
De diagnose wordt gesteld op basis van anamnese, lichamelijk onderzoek en röntgenfoto’s van de borstkas. Hiermee wordt ook gekeken of er geen verder schade is door de rib die uitsteekt, zoals een klaplong. Met behulp van een MRI en CT scan kan de mate van schade bij een fractuur worden vastgesteld.
Meestal is er geen behandeling nodig en wordt volstaan met pijnstillende medicatie, rust en ademhalingsoefeningen.
Een rib blokkade kan ontstaan als de rib van positie verademt na bijvoorbeeld een foutieve houding. Dit geeft stekende, locale pijn. Deze pijn straalt soms uit naar de rest van de rib. Bij de inademing worden de klachten erger. Meestal is er een manipulatie van een fysiotherapeut of manueel therapeut nodig om de blokkade op te heffen. Verder moeten er oefeningen gedaan worden om de thoracale extensie te verbeteren.


backgroundbottom
Bronvermelding | Algemene voorwaarden

Dit is een produkt van :
Logo JH Consultancy
© Copyright JH Consultancy 2014, All rights reserved
Webdesign by : FISHTANKMEDIA.NL